Уважително родителство с ненасилствена комуникация?

Ненасилствена-комуникация-общуване-деца-тинейджъри-ннк-обучение-комуникация-2

Ненасилствена-комуникация-общуване-деца-тинейджъри-ннк-обучение-комуникация-2

Ненасилственото родителство се нарича още уважително родителство, защото имате възможност да внесете уважение в отношенията с децата си.
Децата са пълноценни и цялостни човешки същества, които се намират на  етап в растеж си и съответното ниво на развитие. Ненасилствената комуникация (ННК) ни учи да се свързваме отвъд ролите си. Често ролите, които играем в живота – началник/служител, терапевт/пациент, учител/ученик, родител/дете – могат да попречат да се възприемаме един друг като човешки същества. Когато се свържете с детето си и се отнасяте към него с уважение като към човешко същество, вие също така печелите неговото доверие, което може да продължи цял живот.

Понякога като родители е лесно да се съсредоточим върху това да накараме децата си да правят това, което ние искаме.

За съжаление това понякога се случва за сметка на дългосрочните взаимоотношения.

Като отправяте молби, а не изисквания, вие показвате на детето си, че неговите нужди са важни, и изграждате дългосрочна добра воля у него. Когато имате предвид както краткосрочните си цели (например да накарате детето си да почисти стаята си), така и дългосрочните си цели (например дългосрочно взаимно доверие във връзката), е по-вероятно да развиете грижовна връзка, изпълнена с уважение, в дългосрочен план.

Ненасилственото родителство се нарича още уважително родителство именно защото е такова.

Начин на възпитание, който дава приоритет на дългосрочните взаимоотношения на взаимна грижа, доверие и внимание. ННК ни учи как да се  справяме с трудните разговори с членовете на семейството. Обикновено взаимоотношения ни с най-близките са най-интензивни. Това се дължи на много фактори, включително на факта, че сме най-емоционално ангажирани с тези, с които сме близки. Също така имаме най-богата история с хората, които познаваме от най-дълго време.
Две от способностите, които ННК ви помага да развиете, са емпатията и емпатията към себе си. Когато развиете тези способности, те ви служат за преминаване през трудни разговори с членове на семейството.

Видео урок по емпатия и ннк

Ключови стратегии, с които да научите децата си на емпатия

Чрез използването на емпатия ще помогнете на членовете на семейството си да се почувстват чути и разбрани. Това е много полезно за разрешаване на потенциални конфликти. Някои ситуации надхвърлят нашите умения, капацитет или вътрешни ресурси. В тези случаи понякога най-умелата стратегия е да ви подкрепи неутрален фасилитатор или медиатор, обучен по ННК, който да ви помогне да преминете през трудните разговори.

Автор: NVC Bulgaria. Предстоящи обучения по ННК.

 

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се да получавате информация и новини от нас

You have Successfully Subscribed!