– Всички сме ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА 

-Нуждите са универсални – всички споделяме едни и същи нужди, независимо от пол, възраст, религия, култура;
– има много и различни начини(стратегии) да удовлетворим дадена нужда.
– Чувствата ни ни насочват към  основните ни нужди (удовлетворени или неудовлетоврени). Причината за всички наши чувства са нашите нужди.
– Аз съм отговорен за моите чувства и нужди, действията на другите могат да провокират определни чувства у мен, но тези действия не са причина за моите чувства.

принципи-на-ненасилствената-комуникация-общуване-без-агресия-ннк

– няма добро/лошо, правилно/неправилно, всяко действие или бездействие просто служи или вреди на живота.
– всяко действие, дори когато е вредно, е опит за задоволяване на нужди, тоест има “добра причина” за него
– емпатията е осъзнато, пълно присъствие със себе си или с другия
– емпатията не означева одобрение на нечие действие
– емпатията към себе си е в основата на емпатията към другите
– Конфликтите възникват на нивото на стратегиите. Достигането до лежащите в основата им нужди обикновено ни води до решения, които удовлетворяват нуждите на всички страни.

– Посрещам осъждането и обвиняването, като знак, който ми показва моите и чуждите неудовлетворени нужди.
-Аз имам избор – как да действам и дали да приемам “критиката” лично, или да я приемам, като израз на незадоволена потребност на другите.

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се да получавате информация и новини от нас

You have Successfully Subscribed!