Ненасилствена комуникация за родители и семейства

“ННК подчертава значението на поставянето на състрадателната връзка на първо място, за да се създаде взаимно уважаваща се, обогатяваща семейна динамика, изпълнена с ясна, сърдечна комуникация. Изключителен ресурс за родители, обучители на родители, семейства и всички, които работят с деца.”

– Маршал Б. Розенберг, PhD.

Ненасилственото общуване за родители и семейства е една от най-популярните теми, които разглеждаме.

Това е изключително важна тема, защото семействата ни формират и обикновено те са първият ни опит с любовта и приемането – а за някои хора и с отхвърлянето и травмата.

Семейството ни е първият източник на образование за нас самите, за взаимоотношенията и за света.

А възпитанието е една от най-предизвикателните задачи! (Предизвикателството на родителството е нещо, което родителите познават добре и което понякога е трудно да се предаде на човек, който не е преминал през него!)

Като родител вие сте отговорни за това да научите друг човек как да живее! И също така сте отговорни за неговото хранене, здравеопазване, хигиена, образование и социализация.

Всяка рамка, която учи децата (и родителите) да бъдат овластени личности и да повишават емоционалната си интелигентност в служба на взаимно удовлетворяващи се взаимоотношения, е изключително полезна.

NVC е такава рамка и затова препоръчваме Ненасилствената комуникация за родителите и семействата.

Използване на уменията за ненасилствена комуникация за подобряване на семейните отношения

Използването на уменията за ненасилствена комуникация за подобряване на семейните взаимоотношения е доста просто и достъпно за всеки.

Често работата започва отвътре, от самите вас.

NVC ви помага да осъзнаете по-добре мотивите и намеренията си – което означава, че е по-малко вероятно да отчуждите децата си.

Когато се научите да бъдете по-автентични, както и по-състрадателни, можете да изградите връзки на доверие, които могат да продължат цял живот.

Отвъд ролите “родител” и “дете” се намират човешки същества, които копнеят да обичат, да бъдат обичани, да бъдат виждани и да допринасят.

Като ви помага да се освободите от старите истории и да се отнасяте човешки – както и като ви учи как да се изразявате автентично от сърце и да слушате състрадателно – можете да използвате уменията за ненасилствена комуникация, за да подобрите всичките си семейни отношения.

Какво представлява ненасилственото родителство… наричано още уважително родителство?

Ненасилственото родителство се нарича още уважително родителство, защото имате възможност да внесете определено качество на взаимно зачитане в отношенията с децата си.

Децата не са непълноценни възрастни!

Децата са пълноценни и цялостни човешки същества, които се намират на какъвто и да е етап на растеж и ниво на развитие.

NVC ни учи да се свързваме отвъд ролите си. Често ролите, които играем в живота – началник/служител, терапевт/пациент, учител/ученик, родител/дете – могат да попречат да се възприемаме един друг като човешки същества.

Когато се свържете с детето си и се отнасяте към него с уважение като към човешко същество, получавате и доверие, което може да остане за цял живот.

Понякога като родители е лесно да се съсредоточим върху това да накараме децата си да правят това, което искаме. За съжаление това понякога се случва за сметка на дългосрочните взаимоотношения.

Като отправяте молби, а не искания, вие демонстрирате на детето си, че неговите нужди са важни, и изграждате дългосрочна добра воля.

Като имате предвид както краткосрочните си цели (например да накарате детето си да почисти стаята си), така и дългосрочните си цели (например дългосрочно взаимно доверие във връзката), е по-вероятно да развиете грижовната, взаимно удовлетворяваща се връзка в дългосрочен план.

Ненасилственото възпитание се нарича още уважително възпитание именно защото е такова: начин на възпитание, който дава приоритет на дългосрочните взаимоотношения на взаимна грижа, доверие и внимание.

Научете се да се справяте с трудните разговори с членовете на семейството

NVC ни дава ясни и ефективни инструменти за това как да се справяме с трудните разговори с членовете на семейството.

Полезно е обаче едно нещо да е много ясно: обикновено най-близките ни взаимоотношения са склонни да бъдат най-интензивните.

Това се дължи на много фактори, включително на факта, че сме най-емоционално ангажирани с тези, с които сме близки, както и на факта, че обикновено има повече истории във връзка с тези, които познаваме най-дълго.

Една от грешките, които е лесно да се допуснат, е да се мисли, че трябва да разрешите всичко в семейството си, преди да можете да практикувате NVC в света! В края на краищата, мислите, ако не мога да го направя вкъщи, няма смисъл да опитвам на публично място!

Обратното обаче е по-полезен начин да се мисли за това.

Изнесете NVC от учебниците и семинарите и го практикувайте в реалния свят!

С придобиването на повече инструменти и по-добри умения увеличавате вероятността за успех в по-напрегнатите и предизвикателни взаимоотношения и ситуации. В края на краищата никой не започва да се катери по планините с връх Еверест. Хората практикуват с по-ниски върхове и се изкачват до тях. Същото важи и за предизвикателните взаимоотношения.

Две от способностите, които NVC ви помага да развиете, са емпатията и самоемпатията. Когато развиете тези способности, те ви служат за преминаване през трудни разговори с членове на семейството.

Чрез използването на емпатия ще помогнете на членовете на семейството си да се почувстват чути и разбрани. (Не забравяйте, че съпричастността не е равна на съгласие! Вие просто им позволявате да изпитат, че ги разбирате.) Това е много добър начин за разрешаване на потенциален конфликт.

Докато предлагате емпатично изслушване, може би се задействате. В този момент обучението ви по NVC ви напомня да насочите вниманието си навътре: самосвързване и самосъчувствие! Когато се свържете отново със себе си, ставате по-земни и емоционалният ви заряд спада – и можете да се върнете към емпатичното слушане или автентичното себеизразяване.

Не забравяйте, че другият човек е по-склонен да ви изслуша, след като се почувства изслушан.

Танцът на връзката е един от термините, които използваме за това взаимодействие между честност и съпричастност, при което и двамата все повече се чуват, намират общ език и взаимно разбиране и постигат взаимно удовлетворяващи резултати.

Разбира се, някои ситуации надхвърлят нашите умения, капацитет или вътрешни ресурси. В тези случаи понякога най-умелата стратегия е да привлечете неутрален фасилитатор или медиатор, обучен по NVC, който да ви помогне да преминете през трудните разговори.

Ползите от емпатичното общуване между родители и деца
Какви са ползите от емпатичното общуване между родители и деца?

Твърде често родителите изпитват изолация и прегаряне.

Именно в тези моменти – когато вътрешните ни ресурси са ниски – можем да сме склонни да действаме по начин, за който по-късно съжаляваме.

Родителството е такова предизвикателство, че понякога забравяме, че да бъдеш родителски водач не е същото като да бъдеш човек, който командва другите.

Емпатичното общуване означава, че се изслушваме взаимно с емпатия – пълно присъствие заедно с качеството на уважително разбиране или състрадателно разбиране. (Другата страна на монетата предполага, че хората са открити, уязвими, честни – което наистина помага, за да имаме високо качество на връзката!)

Когато се изслушваме взаимно със съпричастност:

емоционалният заряд на трудните разговори се понижава,
ставаме по-близки емоционално,
култивираме грижа и доверие във взаимоотношенията,
увеличаваме шансовете за по-уязвима честност в бъдеще,
навигираме през трудните теми по начин, който е по-вероятно да ни доведе до взаимно приемливи решения.
Изграждане на здрави семейни взаимоотношения чрез състрадателна комуникация
В изграждането на здрави семейни взаимоотношения чрез състрадателна комуникация (NVC) няма нищо магическо или мистериозно.

Инструментите са налице, но трябва да сте готови да ги научите, да ги прилагате и да израствате в умелото им използване.

И трите области, в които NVC ви учи да насочвате вниманието си, са важни и допринасят за това високо качество на взаимоотношенията: честност, съпричастност и самосвързаност.

Честността означава, че сте истински, прозрачни. Когато другите могат да разчитат на вас – и когато вие можете да разчитате на другите – да говорите откровено, искрено и вярно, това изгражда сигурност и доверие.

Емпатията означава, че се изслушваме един друг, за да се разберем, а не само за да отговорим. Емпатията означава, че слушате по такъв начин, че да демонстрирате едновременно, че ви е грижа и че се опитвате да го разберете по по-дълбок начин. Това също така изгражда сигурност и доверие.

Връзката със себе си означава, че сте готови да влезете навътре и да си изясните: какво чувствам? от какво се нуждая? какво искам? какви са намеренията ми в момента? къде избирам да насоча вниманието си?

 

Съдържание от PuddleDancer Press. Използването на съдържанието е разрешено с посочване на авторството. Моля, посетете www.nonviolentcommunication.com, за да научите повече за ННК.

 

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се да получавате информация и новини от нас

You have Successfully Subscribed!