5 – 8 Август 2023
09:30 – 17:00

Как да изграждаме емпатична връзка с деца и младежи – да се чуваме и разбираме взаимно

Това обучение е предназначено за въведение в Ненасилствената комуникация с акцент върху това как да интегрирате наученото в ежедневния си живот с деца. Това включва живота ви като родител, учител в детска градина или училище, като социален работник, учител по танци, музика и др.

10 – 13 August 2023
09:30 – 17:00

4 day advanced NVC training

Transforming Enemy Images and Listening to my Inner Team

This training is meant to deepen your Nonviolent Communication skills and consciousness.

An “enemy” can be someone with whom it is difficult for you to communicate, with whom you don’t want to connect because it is painful for you. This can be a colleague, your ex – partner, your mother of father, politicians… 

Working with the “inner team”: in conflict situations we often witness parts of us arguing with each other: “you should do this, then you have less stress” – “no, I want to go for a walk, I need rest” etc. You will have a chance to listen to these parts/internal voices with empathy and support them to find a solution that is based on needs they try to express.

31 August – 09 September 2023
09:30 – 18:00

Building Bridges – European Summer Academy Training and Immersion in Nonviolent Communication

This training is meant as an intensive introduction to Nonviolent Communication with the focus on how to integrate your learnings in your daily life. This means that you would be willing to go through processes related to your own experiences e.g., as a parent, child of your parents, with your partner, situations in your workplace.

Ненасилствена комуникация

Ненасилствена комуникация
Насилствен ли е начинът, по който общуваме?

Ако определим насилието като причиняване на вреда на себе си и на другите, то голяма част от начина, по който общуваме помежду си, може да отговаря на тази характеристика.

Всички човешки същества имат вродена способност за състрадание, но е лесно да се откъснем от тази способност в стремежа си да постигнем своето. Но когато постигаме своето чрез страх, вина, срам или принуда, вероятността да страдаме е също толкова голяма, колкото и при онези, които се подчиняват на волята ни.

Не е задължително насилственото общуване да е злонамерено; често то е автоматично и обичайно. В тази статия ще разгледаме Ненасилствената комуникация (ННК) – процес, чрез който можем да се научим да изразяваме себе си ясно и честно, като същевременно се вслушваме в нуждите си и в тези на другите.

Прочетете за основите на NVC и начините за прилагане на тези умения в различните сфери на ежедневието ви.

Преди да продължите, решихме, че бихте искали да изтеглите безплатно нашите три упражнения за позитивна комуникация (PDF). Тези научнообосновани инструменти ще помогнат на вас и на хората, с които работите, да изградите по-добри социални умения и да се свържете по-добре с другите.

Тази статия съдържа:
Какво представлява ненасилствената комуникация? 3 примера от реалния живот
Как да я практикуваме: 4 стъпки
Обучение в NVC: 5 работни листа
3 полезни упражнения и игри
Поглед към NVC във взаимоотношенията и двойките
Прилагане на NVC в бизнеса
Бележка за NVC медитацията
3 книги по темата
3 проницателни подкаста
Съответни ресурси на PositivePsychology.com
Послание за вкъщи
Препратки

Какво представлява ненасилствената комуникация? 3 примера от реалния живот
Ненасилствената комуникация (ННК) е процес на общуване, създаден от психолога Маршал Розенберг. Той представлява сборник от идеи за състрадателно човешко поведение, разработени така, че да отговарят на нуждите на съвременността.

Розенберг нарича NVC “език на състраданието”, но подчертава, че NVC е нещо повече от процес или език (Rosenberg & Chopra, 2015). Той заявява, че NVC е “постоянно напомняне да поддържаме вниманието си фокусирано върху място, където е по-вероятно да получим това, което търсим” (Rosenberg & Chopra, 2015).

В следващия раздел ще разгледаме как можете да започнете да практикувате NVC. Засега нека да започнем с представителни примери. Комуникацията, както вербална, така и невербална, е форма на обмен и договаряне между партньорите. Можем да извършваме този обмен със или без състрадание.

NVC се основава на предположението, че общуването със състрадание дава различни резултати от общуването без състрадание и че тези различия имат значително въздействие както на индивидуално, така и на обществено ниво (Rosenberg & Chopra, 2015).

NVC може да се използва в интимните отношения, в семействата, училищата, организациите, институциите, при терапия и консултиране на взаимоотношения, при дипломатически и бизнес преговори, спорове и конфликти от всякакъв характер (Rosenberg & Chopra, 2015, с. 4). Следват няколко примера за NVC от трудовете на Розенберг.

1. NVC в училище
Учителка от специалните училища използва NVC в класната си стая. Тя преподава уменията и на своите ученици. Дете от нейния клас с поведенчески затруднения става все по-неприятно за учителката. Това дете става агресивно, когато други ученици се приближават твърде близо до бюрото му (плюе, псува, удря с молив).

Когато учителката го подканя да използва NVC, то спира, променя позата и поведението си и казва: “Бихте ли се отдалечили от бюрото ми? Чувствам се ядосан, когато стоите толкова близо до мен.” Другото дете отговаря в същия дух. Използвайки NVC, учителката осъзнава незадоволените потребности, които са в основата на нейното разочарование от детето.

Прекарването на толкова много време в управление на поведението е задушило усещането ѝ за свобода и творчество в класната стая. Разбирайки това, тя се научава да реагира на ученика по-ефективно и състрадателно (Rosenberg & Chopra, 2015, с. 7).

2. NVC в медицината
Лекар използва NVC с пациентите си, за да разбере техните нужди. Нейните пациенти имат сложни състояния, които продължават цял живот, като хемофилия и СПИН.

Тази лекарка използва NVC, за да покаже истински интерес към пациентите си, като същевременно им предоставя помощ как да се наслаждават на ежедневието си. Този интерес се усеща от пациентите ѝ, които изразяват благодарност. На свой ред лекарката се чувства заредена с енергия и мотивирана, като същевременно изпитва по-голяма способност да вижда пациентите си цялостно, като човешки същества, определяни от фактори извън техните диагнози (Rosenberg & Chopra, 2015).

3. NVC в международните отношения
Самият Розенберг използва NVC по време на презентация в бежански лагер във Витлеем, когато един от слушателите го прекъсва, за да го нарече “убиец” (Розенберг, американец, е възприеман като представител на страната си, която доставя оръжие на Израел).

Розенберг използва NVC, за да устои на импулса си да се защити и да изслуша човека. Вслушвайки се, той разбрал, че човекът иска това, което искат всички останали: чисто и сигурно място за живеене, качествено образование за децата си, политическа свобода и автономия.

Това изслушване е довело до намаляване на гнева на мъжа. Той започнал да гледа на Розенберг като на свой събрат, а не като на “американец”. В резултат на този обмен Розенберг получава покана за вечеря в дома на мъжа (Rosenberg & Chopra, 2015, p. 15).

Как да го практикуваме: 4 стъпки
Практикуване на ненасилствена комуникацияИма четири стъпки и две части на ненасилствената комуникация (Rosenberg & Chopra, 2015):

1. Наблюдения
NVC набляга на наблюдението без осъждане. Това означава представяне на простите факти, които сме наблюдавали. Например, вместо да кажете: “Често не ме слушаш, когато говоря”, можете да кажете: “По време на срещата ни днес забелязах, че говориш по телефона си”.

Да се научите да практикувате NVC означава да се научите да отделяте това, което наблюдавате, от личните ценностни оценки на това наблюдение. Запазването на тези преценки помага да се предотврати задействането на защитни механизми, като се открива възможност за обмен, който води до разбиране. Споделянето на тези наблюдения с другите е началото на NVC.

2. Чувства
NVC включва поемане на отговорност за вашите чувства. Това изисква промяна на гледната точка за това как думите и действията на другите влияят на нашите чувства. В NVC това, което другите казват и правят, се счита за стимул, но никога за причина за чувствата.

Вместо това начинът, по който избираме да реагираме на тези стимули, както и нашите нужди и очаквания в дадения момент, са причината за появата на чувствата (Rosenberg & Chopra, 2015).

Когато се сблъскате с негативно послание от някой друг, NVC осветлява четири възможности. За да илюстрираме тези възможности, нека използваме примера с критиката: “Ти си толкова егоистичен”:

Приемете я лично:
“Аз наистина съм егоист…”
Отвърнете на удара:
“Не съм егоист, а ти си егоист!”
Помислете за собствените си чувства и нужди:
Кажете нещо подобно: “Когато те чуя да казваш, че съм егоист, се чувствам наранен, защото имам нужда от признание за усилията, които полагам, за да се съобразя с твоите предпочитания.” Като свързва чувствата си със своите нужди, говорещият улеснява партньора си да отговори със съчувствие.
Вземете предвид чувствата и нуждите на другия човек:
Попитайте нещо подобно: “Чувстваш ли се наранен, защото имаш нужда от повече внимание към твоите предпочитания?” (Rosenberg & Chopra, 2015). Този отговор отваря пространство в разговора, за да може другото лице да изрази своите скрити потребности.
За да заобиколи първите две вероятни автоматични реакции, човекът, практикуващ NVC, трябва да се настрои вместо това на варианти три или четири.

По този начин на лицето се дава възможност да поеме отговорност, като прави различни избори при взаимодействието си с другите. Правейки тези различни избори, той има по-голяма вероятност да разбере партньора си в разговора и да удовлетвори собствените си потребности. Розенберг пише, че целта на това да се научим да общуваме със собствените си нужди е да достигнем до етап, наречен “емоционално освобождение” (Rosenberg & Chopra, 2015).

3. Потребности
Предприемайки следващата стъпка, NVC прави връзка между чувствата и неудовлетворените потребности на индивида. Тези потребности са общи и фундаментални за всички човешки същества (Rosenberg & Chopra, 2015). Външният израз на чувствата, като гняв и разочарование, се разглежда като индикатор за потребности, като любов и приемане, които не са задоволени.

В третата стъпка на NVC индивидът се научава да търси тези потребности вътре в себе си. Обучението по NVC улеснява това чрез практика и чрез разширяване на речника от думи за чувства, като по този начин се увеличават нюансите, с които хората могат да определят и опишат своите потребности. След това говорещите използват тази информация, за да отправят ефективни искания към другите.

4. Искания
Последната стъпка на NVC е да се отправят конкретни, изпълними искания за неща, които обогатяват живота на искащия. Те се отправят по такъв начин, че да позволят на лицето да отговори със съчувствие на искането. Исканията никога не се изискват. NVC смята, че исканията винаги са насилствени, заплашителни и принудителни – източник на много неефективни и безполезни комуникационни обмени.

Исканията в NVC са положителни. Това означава да поискате това, което искате, а не това, което не искате. Пример за това е да кажете: “Бих искал да прекарваш повече време с мен у дома”, а не “Не искам да прекарваш толкова много време на работа”.

Най-ефективният начин да отделите молбата от искането е да включите в изказването собствените си чувства и потребности. Това изисква да сте наясно какво искате и защо го искате (Rosenberg & Chopra, 2015). Колкото по-ясна е молбата ви, толкова по-вероятно е да получите това, което искате.

Тъй като NVC е реципрочен обмен, той може да бъде разделен на две части: 1.) Честно изразяване чрез четирите компонента и 2.) Емпатично получаване чрез четирите компонента (Rosenberg & Chopra, 2015). Втората част зависи от уменията за слушане, които NVC разглежда като също толкова, ако не и по-важни от уменията за говорене.

Важно е да се помни, че NVC не е определена формула, а нещо, адаптирано към всеки индивидуален контекст. Същността на процеса е в осъзнаването на четирите компонента, а не в разменените думи (Rosenberg & Chopra, 2015).

Тъй като NVC не е просто език или набор от техники, а също така емпатична позиция, осъзнаване на по-дълбоките нужди и състрадателно намерение, Розенберг твърди, че NVC може да се провежда с мълчание, без размяна на думи между партньорите (Rosenberg & Chopra, 2015).

Обучение в NVC: 5 работни листа
Изпробвайте тези пет работни листа за обучение в ненасилствена комуникация.

1. Работен лист “Точно слушане
Слушането е половината от процеса в NVC. Използвайте работния лист “Точно слушане”, за да подобрите уменията си за слушане, така че да станете по-умели в разпознаването на чувствата и нуждите под думите на партньорите си.

2. Контролен списък за разрешаване на конфликти
Когато използвате NVC в ситуация на разрешаване на конфликт, този полезен Контролен списък за разрешаване на конфликт ще ви помогне да следите кои аспекти на конфликта са разрешени. Използвайте го, за да отстраните нерешените въпроси и да предотвратите разрастването на неразрешените конфликти.

3. Работен лист за маршрути за напускане и повторно навлизане на гнева
Гневът е емоцията, която може би най-често блокира проявата на състрадание. Ако гневът ви възпрепятства в стремежа ви да използвате NVC, използвайте този работен лист “Routines Exit and Re-Entry Anger”, за да научите стратегия за разсейване на гнева.

4. ЛАПИ, които да избягваме, и СЪВЕТИ за успех
В този работен лист са описани някои от най-често срещаните капани при емоционално натоварен разговор. Помислете дали да не прегледате този лист с клиент, който се готви да проведе труден разговор с важен друг човек.

5. Използване на изреченията “Аз” Работен лист
Използването на “аз” твърдения е жизненоважен компонент на NVC, тъй като позволява на говорещия да притежава своите твърдения и да поеме отговорност за нуждите и чувствата си. Използвайте този работен лист, за да помогнете на себе си или на клиента си с това важно умение.

3 полезни упражнения и игри
Изпробвайте тези полезни дейности, за да подобрите разбирането си за ефективна комуникация.

1. Какво беше моето намерение?
Понякога конфликтите възникват заради намеренията ни за дадено действие. Например, когато вършим домакинската работа на някой друг, можем да направим това с намерението да помогнем за облекчаване на товара на другия човек или да го направим, за да го накараме да се чувства виновен.

Ако не отделяме време, за да проверим и проучим намеренията си, можем да предизвикаме конфликт, без да го осъзнаваме. Използвайте това упражнение, за да станете по-умели в разбирането на намеренията си:

Запишете нещо, което сте направили или казали.
Опишете действието на хартия и запишете намерението, което стои зад него.
Разровете се по-дълбоко – дали под заявеното от вас намерение е имало други пластове на намерение?
Ако погледнете назад, бихте ли променили намерението си? Бихте ли променили това, което сте направили или казали? Запишете и изследвайте мислите и чувствата, които са резултат от това упражнение.
2. Изиграйте ролева игра
Ролевите игри се поддават на практикуването на NVC. Можете да водите някоя от тези ролеви игри в група от диади или един на един.

Емпатия/неемпатия
Прекарайте първите пет минути от ролевата игра в разговор, като един от ролевите играчи действа по начин, който въплъщава противоположността на емпатията. Разменете ролите. След това прекарайте следващите около 10 минути в практикуване на NVC. След това проведете обобщение. Как се чувствахте във всяка фаза? От двете страни?
Практикувайте самосъпричастност
Това упражнение е особено полезно пред група или аудитория. Помолете смел играч в роля да се въплъти в двете страни на NVC разговор. По този начин те се упражняват не само в работата с двете страни, но и в идентифицирането на своите нужди и в опознаването на това как звучи, когато нуждите им са удовлетворени.
3. NVC игри с карти
Компонентите на NVC са разработени в няколко различни игри с карти, които са чудесни за деца, двойки и групи, работещи върху тези умения.

Ако се интересувате от още упражнения и игри за общуване, по които да работите с клиентите си, моля, вижте раздела с ресурси на PositivePsychology.com по-долу.

Поглед към NVC във взаимоотношенията и двойките
NVC за двойкиВзаимоотношенията могат да бъдат голям източник на радост и удовлетворение или на стрес и страдание.

Ефективното общуване във връзката помага на двойките да подобрят и укрепят любовните си отношения, докато неефективното общуване може да доведе до конфликти и разриви между партньорите.

NVC е в основата на Програмата за комуникация между двойки, фокусирана върху емоциите (EFCCP), предназначена да помогне на двойките да общуват с ненасилствен и състрадателен език, вместо да се откъсват и да изискват.

EFCCP пресъздава четирите стъпки на NVC, като набляга на признателността и благодарността – две емоции, които спомагат за улесняване на сближаването (Vazhappilly & Reyes, 2017).

 

Двойките преминават през програмата заедно, като интервенциите се провеждат както в група, така и само за двойки. Предвидени са и извънсесийни дейности, които двойките могат да изпълняват, като например водене на дневник и полагане на усилия да благодарят/оценят партньора си за конкретни прояви на добра воля.

При триседмична интервенция, използваща EFCCP, двойките са отбелязали забележителни поведенчески промени, включително по-високо ниво на ефективна комуникация и удовлетвореност от брака (Vazhappilly & Reyes, 2017 г.). Това изследване потвърждава хипотезата, че ефективното и състрадателно общуване води до по-високи нива на благополучие и брачно удовлетворение.

Ако сте брачен и семеен терапевт или терапевт, който работи в областта на взаимоотношенията, обмислете включването на NVC в практиката си за двойки, които изпитват трудности в общуването. За повече информация относно НВЦП можете да прочетете статията, цитирана по-горе.

Прилагане на NVC в бизнеса
Някои от най-значимите стресови фактори на работното място идват от предизвикателни взаимодействия с колеги и клиенти. Много служители са въвлечени в междуличностни конфликти с колегите си, което води до силен стрес и трудности при възстановяването през почивните дни (Wacker & Dziobek, 2018).

Предположението, което стои зад NVC, е, че този стрес може да бъде избегнат чрез възприемане на състрадателен и ненасилствен стил на общуване. Надеждата е, че NVC може да предотврати както прегарянето, така и стреса, свързан с колегите, на работното място.

Проведено е проучване със здравни работници, за да се провери хипотезата дали NVC може да предотврати емпатичния дистрес и социалния стрес на работното място (Wacker & Dziobek, 2018). Проведеното тридневно обучение представляваше класическа версия на обучението по NVC, като се наблягаше на трудни емоции като разочарование и гняв.

Участниците бяха насърчавани да играят ролеви игри с реални ситуации, с които са се сблъскали на работното място.

След като проследили участниците в продължение на три месеца след интервенцията, изследователите открили доказателства, че обучението по NVC ефективно е насърчило емоционалните и междуличностните умения и е предотвратило емпатичния дистрес и междуличностните конфликти (Wacker & Dziobek, 2018).

Участниците са показали засилено използване на NVC умения в ежедневните разговори и повишена вербализация на негативните емоции в конфликтните разговори (Wacker & Dziobek, 2018).

Проучването е обещаващо и показва, че NVC е полезна за насърчаване на работно място, където колегите могат да се грижат за себе си и да работят заедно по конфликти ефективно и състрадателно. Ако се интересувате от въвеждането на NVC на работното си място, обмислете възможността сами да преминете обучение и да пренесете на работа както интервенциите, така и новопридобитите си умения.

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се да получавате информация и новини от нас

You have Successfully Subscribed!