Списъците по-долу се използват в обученията по Ненасилствена комуникация (NVC), в книгите и работните наръчници, за да ни помогнат да изразим по-добре цяла гама от емоционални състояния. Те могат също така да ни помогнат по-лесно да се свържем с това, от което се нуждаем в момента.

Тези списъци ще ни помогнат да се позоваваме на конкретни емоции, а не на думи, които са неясни или общи.

Думи, като “добър” и “лош” пречат на слушателите да се свържат лесно с това, което действително изпитваме. Например, ако кажем: “Чувствам се добре от това”, думата “добре” може да означава щастлив, развълнуван, облекчен или всякакви други емоции.

Списък с ОБЩОЧОВЕШКИ НУЖДИ (от какво се нуждаем ние хората, за да оцелеем, за да се развиваме, за да бъдем здрави). Всички хора на планетат имаме едни и същи нужди.

Следващият списък на нуждите не е нито изчерпателен, нито окончателен. Предназначен е за отправна точка в подкрепа на всеки, който желае да се включи в процес на задълбочено себепознание и да улесни по-доброто разбиране и връзка между хората.

,

Физически нужди

– дишане

– сън, почивка

– подхранване, храна, вода –

– подслон/защита/топлина/сигурност

– докосване

– движение, упражнения

– светлина

– сексуално изразяване

– уриниране, ходене до тоалетна.

Индивидуални нужди (можем да ги задоволим само самите ние).

– автономност

– ентусиазъм

– Интегритет: да живея в съответствие с моите ценности

– увереност в себе си, самоуважение

– творчество,

– смисъл,

– автентичност

 

Социални потребности (могат да бъдат задоволени и от действията на другите, и от нас самите)

– взаимозависимост: приемане (какъвто съм), признателност (за моите действия), принос към обогатяването на живота

– близост,

– общност, принадлежност

– емпатия, доверие, емоционална безопасност

– образование

– любов: близост, нежност, сигурност, сексуалност

– интимност

– разбиране, подкрепа, емпатия, свързване;

Духовно общуване

– празнуване, отбелязване на загуби (траур)

– мир

– красота

– ред/ритуали (ред в смисъл на нещо,

на което мога да разчитам, като сезоните, ден/нощ)

– вдъхновение, визия

– духовност, трансцендентност

Списък с ОБЩОЧОВЕШКИ чувствта 

Чувства, които чувстваме, когато нуждите не са удовлетворени:

дистанциран,
ядосан, разочарован, разстроен, студен;
загрижен,объркан, отчаян, разтревожен, обезпокоен;
изтощен, уплашен, безпомощен;
нетърпелив, безразличен, самотен, отчаян, изгубен;
тъжен, отегчен, нещастен, болен, болнав;
шокиран, изненадан, уморен, притеснен, слаб, тревожен;
меланхолия, скръб , раздразнение, болка, песимизъм.

Чувства, които чувстваме, когато нуждите са удовлетворени:

удивен, буден, блажен, спокоен, свеж,
комуникативен, смел, любопитен, енергичен, ентусиазиран, очарован, свободен, доволен, нежен,
радостен, весел, развълнуван, благодарен
обнадежден, заинтринтригуван, оживен, мотивиран, развълнуван,
оптимистичен, спокоен, отпуснат, отпочинал, облекчен, нежен, благодарен, докоснат, стоплен, доверие, безопасност, уют, комфот, сигурност;

Комплексни чувства – те са комбинация от чувства, преценки и осъждания.

ГНЯВ,       ВИНА,       СРАМ;

(Примери за) думи или изрази, които използваме за чувства в нашето общество и които по-скоро изразяват мисли, оценки, диагнози или интерпретации (възможното чувство е поставено в скоби)
Тези думи се наричат още псевдочувства:

изоставен (сам, самотен),
отхвърлен (тъжен, самотен),
малтретиран, използван (тъжен, наранен),
обичан (топлина, щастие),
нападнат (наранен), оценен (топлина, щастие),
(не)разбран (раздразнен, объркан),
измамен (тъжен, разочарован),
предаден (раздразнен, безпомощно),обиден (шокиран, тревожен),
дискриминиран (безпомощен, тъжен), безполезен (самотен, тъжен),
пренебрегнат (самотен), (не)компетентен (безпомощно),
глупав (объркан,безпомощно)

Обикновено тези думи се приемат като обвинение, осъждане или критика. Това прави по-вероятно нуждите ни да не бъдат удовлетворени.

“Всяка критика е трагичен израз на неудовлетворена нужда, трагичен поради това, че е малко вероятно да получим удовлетворение на своята нужда. По-вероятно е критиката да провокира защитни аргументи или контракритика, отколкото сътрудничество.” (М. Розенберг).

Този език може да се нарече “отчужден от живота”, защото е свързан с мисли, оценки, диагнози или интерпретации (понякога се нарича още “език на чакала” или “вълка”).

Езикът, който служи на живота, свързан е с него или допринася за него, е езикът, който свързва чувствата с нашите удовлетворени или неудовлетворени нужди (понякога се нарича език на “жирафа”)

ЦЕННОСТИ (за които може да се води борба или плодотворна дискусия)

kомпетентност, достойнство, задължение,
равенство, eтика, справедливост.
чест, правосъдие,
гордост, производителност, благоприличие, религия,
уважение, солидарност, толерантност.

Разликата между нужди и ценности:

Нуждите не зависят от културната среда. Те създават напрежение в нас самите, когато не са задоволени, така че задоволяването им ще повлияе на нашето благополучие, на нашето здраве.

Ценностите могат да бъдат различни в различните култури, а също така могат да се променят с течение на времето (както например честта), ако имаме различни ценности, те могат да подкрепят потребността от принадлежност към дадена общност и да създадат напрежение между различни хора или групи.

c. Лоранс Райхлер въз основа на д-р Обрехт u. Маршал Розенберг

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се да получавате информация и новини от нас

You have Successfully Subscribed!